Điện trở

Điện trở 1R 5W đứng
Điện trở 1R 5W đứng
Liên hệ qua Zalo